Case Stories from Building Resilience of Typhoon Haiyan-affected Communities in Northern Cebu (BRTH Cebu) Project

Margarita Tantiado
 
Barangay Salag is located in the hinterland of the municipality of Tabogon. It is ten (10) kilometers away from Tabogon proper.  Margarita Tantiado, 53 years old and resident of Barangay Salag, was one of the beneficiaries of Action Aid who received rice support after typhoon Ruby.
 

Farmers block Congress gates with sugarcane

Matamis ang ani, lupa hindi sarili
Quezon City – “Kagalang-galang na mga Kongresista na humaharang sa CARP, kayo po ang pangunahing pumipigil na kaming mga magtutubo ay magkalupa at umahon sa kahirapan. Marami nang nabiyaan ng lupa ang CARP kaya lalong dapat tapusin ang pamamahagi ng lupa!” (Honorable representatives who oppose CARP, you are the main reason why sugar farmers like us remain landless and poor. Many have benefited from CARP so land distribution must be completed!)

Building Resilient Communities through Convergence and Partnerships: PhilDHRRA holds 22nd General Assembly

The Philippine Partnership for Development of Human Resources in Rural Areas (PhilDHRRA) held its 22nd General Assembly on 18 & 19 November 2014 at the Cityscape II Hotel, Cebu City with the theme “Building Resilient Communities through Convergence and Partnerships.”
 
Syndicate content